Endret: 4 jun 2020     Opprettet: 22 aug 2018

Bygging av terrasser og uteplasser

 Beboere som har planer om bygging, herunder også terrasser/treplattinger, skal kontakte styret for veiledning.

Ved legging av terrassegulv inntil panelvegger, så skal gulvet ligge minimum 5 cm nedenfor panelet. Dette fordi det blir for tett og manglende lufting under panelet. Ved rehabilitering av vegger er det et problem ved at gulvet må rives opp og evt. bygges om og legges på nytt.

Kostnader ved dette vil i framtiden måtte bekostes av den enkelte beboer som ikke har fulgt styrets anvisninger.

Materialer

Det er ikke tillatt å forsyne seg med materialer uten etter avtale med Styret.