Endret: 24 apr 2019     Opprettet: 17 apr 2019

Dyrehold - utdrag av husordensreglene

Utdrag av husordensreglene

Husordensregler Side 1 av 4

H U S O R D E N S R E G L E R

for

Søndre Fjeldstad borettslag , org nr 847853352.

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 22.06.2006 endret på

generalforsamling april 2010, 23.04.2014, 12.04.2016

 

1 GENERELT

1.1 Hensikten med reglene er å regulere forholdet mellom beboerne slik at alle kan leve under

størst mulig frihet for egen utfoldelse og aktivitet, og med tilsvarende respekt og hensyn

til andres.

1.2 Andelshaveren er ansvarlig for at reglene overholdes..

 

7 DYREHOLD

7.1 Av dyrehold er det tillatt med hund/katt i borettslaget. Katter må kastreres/steriliseres.

Det er forbud mot hold av alle typer kamphunder.

7.1.1 Alle eiere av hund og katt er pliktige til å registrere disse hos styret.

Registreringen skal skje ved innflytting eller senest en uke etter anskaffelsen.

Eiere av både katter og hunder er pliktige til å levere et bilde (digitalt) som

identifiserer den enkelte katt/hund. Dette legges inn i vårt arkiv og inn på vår

hjemmeside så det er lett å finne den enkelte katt/hund og identifisere den, for våre

beboere.

7.1.2 Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.

7.1.3 Hunden skal til enhver tid den ferdes utendørs føres av en person som har

kontroll over den.

7.2 Dersom det kommer berettigede klager over at dyreholdet sjenerer naboer ved lukt, bråk

eller på annen måte, forplikter hund/katteeier seg straks til å fjerne dyret fra leiligheten,

hvis ikke en minnelig ordning med klager kan oppnås. I tvilstilfelle avgjør styret hvorvidt

en klage er berettiget eller ikke. Alle klager skal framføres skriftlig for styret.

7.3 Hund- og katteeiere er erstatningspliktig for enhver skade som hunden eller katten måtte

påføre person eller eiendom i borettslaget, for eksempel skraper på dører og karmer,

skader på blomster, plener, grøntanlegg eller lignende. Hund/katteeier plikter straks å

fjerne ekskrementer som hunden/katten måtte etterlate seg på trapper, veier, plener,

sandkasser, garasjer, etc. Dette gjelder også innenfor egen hage.

7.4 Disse regler betraktes som en del av husleiekontrakten vedrørende leiligheten og brudd på

disse regler betraktes som mislighold av husleiekontrakten.

 

9.2 Henvendelser til styret i anledning husorden skal skje skriftlig.

Husordensregler Søndre Fjeldstad borettslag

Husordensregler Side 4 av 4

9.3 Forslag til endringer i husordensreglene leveres styret skriftlig og vedtak fattes på

Annonse

Boliglån

Boliglån

Som OBOS-medlem får du ekstra gode betingelser på boliglån i OBOS-banken.

Annonse

Hvorfor bli medlem?

Hvorfor bli medlem?

Som OBOS-medlem stiller du foran i boligkøen. I tillegg får du rabatt på mange produkter og tjenester.

 

Kontaktinfo

Snarveier

Dokumenter

Om cookies RSS

Forretningsfører logo

;