Endret: 9 apr 2018     Opprettet: 13 mar 2018

Avfalls- og papirtømming - tidspunkter

Oslo Kommune oppgir følgende tider for henting av avfall fra den enkeltes søppelkasse:

Tun 1, 2 3, 4 og 5: onsdager

Tun 6:                    torsdager

 

Papircontainere tømmes onsdager på oddetallsuker.