23 mar 2021

Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling blir, som i 2020, på digital arena. Styret foreslår at de lovbestemte punkter med beretning, regnskap og valg utføres digitalt. Så snart koronasituasjonen gjør det forsvarlig, vil vi innkalle til en ekstraordinær generalforsamling med beboermøte i for- eller etterkant, for å behandle innmeldte saker fra 2020 og 2021. Vi håper at denne situasjonen vi nå er i, vil bedre seg med vaksineprogrammet som utføres av myndighetene.