Kontaktpersoner i boligselskapet

Bilde av Frank Olsen

Frank Olsen

Rolle: Leder
Bilde av Tove M Hattrem

Tove M Hattrem

Rolle: Nestleder
Bilde av Else-Berit Berger

Else-Berit Berger

Rolle: Styremedlem
Bilde av Ingrid Vik

Ingrid Vik

Rolle: Styremedlem
Bilde av Ryan Douglas Kristiansen

Ryan Douglas Kristiansen

Rolle: Styremedlem
Bilde av Petter Velo

Petter Velo

Rolle: Varamedlem
Bilde av Stein Erik Hauge

Stein Erik Hauge

Rolle: Varamedlem
Bilde av Rolf Terje Jakobsen

Rolf Terje Jakobsen

Rolle: Varamedlem
Bilde av Brynjar Bygdås

Brynjar Bygdås

Rolle: Varamedlem
;