13 sep 2017

Manglende strømavlesning

Styret minner om at manglende innlevering av strømavlesning blir belastet respektive beboer med et gebyr på kr. 100, enten man har brukt strøm eller ikke.