10 mai 2019

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Søndre Fjeldstad Borettslag 2019

 

1 Søndre Fjeldstad Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Søndre Fjeldstad Borettslag

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato: 09.05.2019

Møtetidspunkt: 19:00

Møtested: Bakås skole

Til stede: 36 andelseiere, 15 representert ved fullmakt, totalt 51 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Miguel Antonetti.

Møtet ble åpnet av styreleder.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Miguel Antonetti foreslått.

Vedtak: valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: godkjent

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Katrine Kårby foreslått. Som protokollvitne ble

Arnlaug Otterøy og Siri H. Vindal foreslått.

Vedtak: valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: godkjent 2 Søndre Fjeldstad Borettslag

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2018

A Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2018 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: godkjent

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 300.000.

Vedtak: godkjent

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Endring av husordensregler

Saksframstilling:

7. Dyrehold

Styret observerer og får stadig henvendelser / klager fra beboere angående dyreholdet i vårt borettslag. Antallet katter som nå tilhører vårt borettslag er urovekkende stort virker det som.

Det observeres katter som gjør sitt fornødne i blomsterbed, i sandkassen på lekeplassene, i garasjene og ellers på alle tenkelige steder. De går inn i boligen til beboere om du er så uheldig å ha terrassedøren åpen på sommeren.

Dette irriterer beboere på mange måter og er ikke alltid hyggelig.

Styret foreslår derfor at det i framtiden kun er tillatt med maksimum ett dyr (hund eller katt) pr. boenhet.

Forslag til vedtak:

Opprettes nytt punkt 7.1.4:

Det er kun tillatt maksimum ett dyr (hund eller katt) pr. boenhet.

Vedtak: Forslaget forkastes 3 Søndre Fjeldstad Borettslag

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Frank Olsen foreslått.

Vedtak: valgt

B Som styremedlem for 2 år, ble Tove M. Hattrem foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Aud Lorentsen foreslått, men hun trakk seg.

Ryan Douglas Kristiansen ble foreslått og valgt sammen med Tove Hattrem.

Vedtak: valgt

C Som varamedlem for 1 år, ble Stein Erik Hauge foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Rolf Terje Jakobsen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Petter Velo foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Brynjar Bygdås foreslått.

Vedtak: valgt

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Frank Olsen

Varadelegert Tove M. Hattrem

Vedtak: valgt

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Kirsten Bodahl, Kristen Jonassen og Øystein Engebretsen

Vedtak: valgt

F Miljøutvalg

Bjørn Hammerhaug, Marianne Braathen Velo, Monica Vangstrin Larsen og

Karin Hisselholm

Vedtak: valgt

G Økonomiutvalg

Dag Borgen og Peter Brobakken

Vedtak: valgt

H Tunkontakter

Tun 1: EM 14A

Tun 2: EM 2D

Tun 3: EM 28C

Tun 4: EM 22G

Tun 5: TN 44A

Tun 6: TN 54

Vedtak: valgt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtet ble hevet kl.: 20:15. Protokollen signeres av

Miguel Antonetti/s/ Katrine Kårby/s/

Møteleder Fører av protokollen

Siri Vindal/s/ Arnlaug Otterøy/s/

Protokollvitne Protokollvitne