26 nov 2020

Rehabiliteringsplan

Vi har inngått avtale om utarbeidelse av tilstandsrapport fra Selvaag Prosjekt, for å bruke i forbindelse med rehabiliteringsplanen som vi tenker å presentere våren 2021. Befaring er foretatt, og den er under utarbeidelse.