28 nov 2018

"Rot og skrot" utenfor boliger

Styret ber om at beboere som av ulike årsaker (oppussing, opprydding o.l.) ikke hensetter og/eller oppbevarer "rot og skrot" som naturlig ikke hører hjemme på utsiden av boligen.

Styret observerer at dette sklir ut, og at enkelte ikke rydder opp. 

Det skal tas hensyn til naboer/øvrige beboere, og at vi skal ha et hyggelig, ryddig og pent utemiljø i vårt borettslag.