6 jan 2022

Rundskriv 01/22

Rundskriv nr. 01 / 2022

 

Juletreinnsamling i kommunal regi

Det blir også i år innsamling av juletrær i vårt område når høytiden er over.

Det står på Renholdsetaten`s hjemmeside at det må legges på snuplassen i EM vei og snuplassen i TN vei, samt krysset EM vei og TN vei.

Dato er senest 10 januar 2022 klokken 07.00

 

Økning av felles innbetaling

Styret har besluttet at vi øker vår fellesinnbetaling med 4 % fra og med 1 mars 2022

Dette med bakgrunn i prisstigningen generelt.

 

Styret