22 okt 2021

Rundskriv 07/2021

Telia sin oppgradering av tv / datanettverk

Telia er nå nesten ferdig med kabling på våre husvegger. Neste etappe i dette prosjektet er at det må graves i grøntanlegg og over asfalt på noen steder. Det vil foregå i siste halvdel av oktober og vi håper de er ferdig med dette før frosten setter inn. Vi henstiller derfor til beboerne om å kjøre minst mulig inn i borettslaget mens dette pågår, for å gjøre jobben mest mulig smidig uten avbrytelser for alle parter. Veier vil sannsynligvis bli sperret av, under dette arbeidet i perioder.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling blir gjennomført tirsdag 23 november kl.19.00 Ellingsrud kirke er adresse for dagen. Sakspapirer blir delt ut i postkassen.

 

Arbeidsvillig ungdom søkes i borettslaget

Borettslaget trenger i år som tidligere noen arbeidsvillige ungdommer til å rydde snø i trapper og stikkveier vinteren 21/22.

Det betales beredsskapslønn månedlig fra 1 november fram til 1 april. med kr. 5 timer x timelønn.

Timelønn ut over det er kr. 180.-. Ta kontakt med Else Berit på tlf. 911 27 221 om du er interessert.

 

Skjeggkre i borettslaget

Det er oppdaget at vi har fått skjeggkre i en del av borettslaget. Forekomsten er ikke stor, men ekspertene anbefaler at vi er på utkikk, og for å være FØRE VAR sette opp feller som kan kjøpes i butikken. Det er i Trygve Nilsensvei 48 A til T som dette er oppdaget og vi anbefaler å være ekstra oppmerksom der på dette.

 

Høsten er foran oss, og dermed tømming av ute vannkraner

Se baksiden av rundskrivet, eventuelt spør naboen eller noen i styret om du er usikker på prosedyren for å gjøre dette.

 

 

Styret