31 jan 2017

Rundskriv 2016/12

                                                                                                                    Oslo, 22.11.2016

 

Rundskriv nr. 12 / 2016

Strømmålere

Vi har fått muntlig informasjon fra vår strømnettleverandør om at alle våre strømmålere vil bli byttet ut.  Dette vil foregå i perioden januar, februar og mars 2017, og alle abonnenter vil bli kontaktet direkte av Hafslund. Det er en halv times jobb pr. leilighet og strømmen vil ikke bli frakoblet lenger enn det. Det skal byttes ut 700.000 målere i Oslo og Akershus så det er et stort prosjekt for Hafslund, i følge dem.

Informasjon angående lekeplassen på Tun 4

Denne saken har nå ligget på styrets saksliste kontinuerlig siden juni 2015. Som sikkert mange av dere har fått med dere, er det blitt utsatt å fornye den på grunn av reaksjoner på lekeplassutvalgets forslag til lekeplassutstyr på denne plassen.  Det har vært etterlyst av mange beboere i sommer og høst av forståelige grunner, da det ikke har skjedd mye der.

Styret har som nevnt hatt denne saken som oppfølgingssak på nesten hvert eneste styremøte, og har nå besluttet at vi setter opp huskestativet som var i forslaget fra lekeplassutvalget. Klatrestativet skal vi prøve å få nedskalert til en firkantutførelse istedenfor en sekskantutførelse av klatrestativet. Dette vil bli mindre ruvende og krever mindre plass enn det opprinnelig planlagte. Dette vil ikke gjøre klatrestativet mindre attraktivt eller leke-opplevelsen vesentlig forringet mener vi, da det er de samme aktivitetsmulighetene på dette stativet i forhold til det som opprinnelig ble planlagt.

Vinteren er imidlertid i ferd med å gjøre sitt inntog, og på grunn av herding av mykunderlag og støpning er vi redd det er for sent å få montert disse apparatene i høst. Det er huskestativ på det samme sted i dag, så plassen er ikke uten tilbud slik den framstår nå. Så snart våren gjør sitt inntog vil vi få ferdigstilt lekeplassen til glede for borettslagets barn.                        

Utelys

Styret vil få minne beboerne på å sjekke sitt utelys om det lyser som det skal. November er mørk og vi trenger det utelyset som er for å føle oss trygge i vårt nærområde.

Julegrantenning

Styret oppfordrer våre beboere til å melde seg på Miljøutvalgets arrangement på ballplassen, og vil benytte anledningen til å ønske alle våre beboere en  Hyggelig  adventstid.

 Styret