14 feb 2017

Rundskriv 2016/13

RUNDSKRIV 13 2016

 

                                                                                                                 Oslo, 21.12.2016

Deponering / kast av juletre 2017

Renholdsverket har varslet at vi får besøk av bil for henting av juletreet etter jula 2016,              dato: 7. januar etter kl. 11.30 i TN og EM vei.

Renholdsverket har også endret vår hentedag

fra torsdag til onsdag for husholdningsavfall i framtiden.

 

Justering av leie på ekstra parkeringsplass

Styret har besluttet at leie av parkeringsplass uten strøm justeres fra 100,- til 150,- kr pr mnd. Parkeringsplass med strøm justeres fra 125,- til 200,- kr pr mnd. Dette gjøres gjeldende fra 1. mars 2017.  Det ble i sin tid vedtatt at leie skal justeres etter konsumprisindeksen.  Dette er imidlertid ikke gjort på mange år, derfor kan det prosentmessig se ut som om økningen er betydelig. Men deler man det på 10–15 år, så er økningen beskjeden pr år. Våre økende strøm- og brøytekostnader er blant annet grunnen til justeringen.

 

Tilbakelevering av utstyr

Styret savner fortsatt mange av våre innkjøpte såpesprøyter som vi kjøpte inn for å bruke når vi vasker husene våre, før beising.

Sett dem foran traktorgarasjen (der vi delte ut beis) når du går forbi der så skal vi ta godt vare på dem.  

 

     Styret vil få lov til å ønske alle våre beboere en fredelig jul og et riktig godt nytt år.