7 apr 2018

Rundskriv 2017/01

                                                                                                              Oslo,  31.01.2017

 

Rundskriv nr. 01 / 2017

 

Generalforsamling i 2017

 

Styret avholder årets generalforsamling,

tirsdag 25 april kl. 19.00.     Sted:  Bakås skole.

     

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest         

20 februar 2017. Forslag må være skriftlig formulert som et konkret forslag som generalforsamlingen kan behandle og ta stilling til i en avstemning.

Mottatte forslag bekreftes skriftlig fra styret. De ordinære sakspapirer blir utlevert i april.

 

Valgkomitéen

 

I forbindelse med valg av nye styremedlemmer er vår valgkomité interessert i å komme i kontakt med beboere som vil gjøre en jobb i styrearbeidet i vårt borettslag.

 

Kontakt: Kirsten Bodahl, tlf. 920 62 883, Marit O. Svendsen tlf. 909 22 294 eller 

Stein Erik Hauge, adr: Erl. Michelsensvei 16 A.

 

        Forslag på kandidater må være valgkomitéen i hende innen 14. februar 2017.

 

Hjemmeside

 

Vår hjemmeside er igjen oppe og går, riktignok i et annet utseende enn vi hadde tidligere.

Den vil nå bli regelmessig oppdatert og kanskje også forbedret på enkelte områder i framtiden.

 

Adressen er som tidligere ( www.sfjeldstad.no )      Mailadressen er  ( sfjeldstad@getmail.no )

 

 

Styret