4 mai 2017

Rundskriv 2017/02

                                                                                                       Oslo,  13.03.2017

 

Rundskriv nr. 02 / 2017             

 

Merkedager for vårt borettslag våren 2017

 

Det vil bli grovfeiing i uke 13, om det lar seg gjennomføre. Container kommer  4 og 5 april.   Dugnad vil bli arrangert 19 og 20 april med finfeiing 21 april.

 

Eiendomsskatt for 2016                                            

Borettslaget har mottatt dokumentasjon fra skattemyndighetene som bekrefter at ingen objekter /  leiligheter i Søndre Fjeldstad Borettslag kvalifiserer til å betale eiendomsskatt  for 2016.

 

Dyrehold i Søndre Fjeldstad                                              

Vårt elektroniske register i forbindelse med dyrehold er blitt forsinket av flere grunner.   Dersom noen har sendt inn registreringsskjema og bilder i 2016 så er vi redd det er forsvunnet av flere årsaker. Ta kontakt med styret v/Solvor Hansen Tlf. 992 79324 for å få nytt skjema for registrering.

 

Garasjer og bilvask

Styret får til stadighet melding om at garasjeporter står åpne. Dette er i all hovedsak porter med motordrift som ikke blir lukket før sjåføren forlater området. Dette er ikke i henhold til våre bestemmelser. Om din port står åpen, så er også din nabo sin garasje åpen, dette er innlysende og veldig irriterende for de som er nøye med å lukke sin port.

Likeså får vi meldinger om at det vaskes biler inne i borettslaget.

Det er ingen steder inne i vårt borettslag det er tilrettelagt for sånn aktivitet, og særlig ikke er det fornuftig på vinteren med kulde og glatt føre som en følge av det.

  

Get

Get melder at de har nye ting som er verdt å se på i sitt tilbud til oss.

Sjekk på din side i Get og finn ut.

 

Fretex

Fretex er interessert i å få tilgang til å sette en innsamlingscontainer ved snuplassen i EM vei. Dette er noe vi må samarbeide med Nordre Fjeldstad Brl. om da tomta der er deres.

 

Hjemmeside

Vår hjemmeside er igjen oppe og går, riktignok i et annet utseende enn vi hadde tidligere.

Den vil nå bli regelmessig oppdatert og kanskje også forbedret på enkelte områder i framtiden.

Hjemmeside  ( www.sfjeldstad.no )                          Mailadressen er  ( sfjeldstad@getmail.no )

 

 Styret