4 mai 2017

Rundskriv 2017/03

                                                                                                                 Oslo, 30.03.2017

 

 

Rundskriv nr. 03 / 2017

 

Container for vårt borettslag våren 2017

Vi minner om at container kommer 4. og 5. april - hvor alt unntatt bl.a. hageavfall, malingrester, gips og isolasjon, elektrisk og eksplosiver kan kastes – se for øvrig merking på containeren.

Vi prøver også i år å få til en gjenbruksordning ved containeren.

 

 

Rusken- dugnad vil bli arrangert:

  • onsdag 19. april for tun 1, 2 og 3
  • torsdag 20. april for tun 4, 5 og 6

 

Finfeiing

i borettslaget gjennomføres 21. april.

 

Dyrehold i Søndre Fjeldstad

Vi ber alle dyreeiere å ta kontakt med styret v/Solvor Hansen (tlf. 992 79 324) for å få utdelt nytt skjema for registrering, da dette er nødvendig for å opprette et nytt register.

 

Generalforsamling

Vi minner om generalforsamling som avholdes tirsdag 25. april på Bakås skole kl. 19.00.

Vi oppfordrer alle til å møte på Generalforsamling i borettslaget.

 

Postkasseskilt

Det vil bli utskifting av alle postkassedører med skilter.

Hvis noen ønsker endringer ift. sitt nåværende skilt, må dette meldes Styret senest 8. april.

 

Hjemmeside

Vår hjemmeside er oppe og går, riktignok med et annet utseende enn tidligere.

Den vil bli regelmessig oppdatert, og kanskje også forbedret på enkelte områder i framtiden.

 

Hjemmeside:            www.sfjeldstad.no

Mailadresse:             sfjeldstad@getmail.no

 

Styret