12 jun 2017

Rundskriv 2017/04

                                                                                                                                  Oslo, 30.05.2017

 

Rundskriv nr. 04 / 2017

 

Beising

Dere som ikke ble helt ferdig med all beising i høst, enten det var vegger, vinduer, garasjeporter eller bakside av garasje, kan få utdelt beis ved garasjen som sist.

 

Dato for utdeling er     onsdag 31. mai og onsdag 7. juni,

kl. 18 -19 begge dager

 

 

Lekeplassen på Tun 4

Leverandøren av lekeutstyr har gitt melding om at det vil bli montert utstyr på Tun 4

i siste del av juni måned. Om det betyr uke 25 eller 26, vil tiden vise.

 

 

Bilvask i borettslaget

Styret får henvendelser fra beboere angående bilvask i vårt borettslag.

Styret vil minne om at vi ikke har noen områder som er tilrettelagt for bilvasking.

Derimot har vi mange bensinstasjoner i nærområdet som har alle fasiliteter for den type aktivitet.

 

 

Fartsdempere i Tun 1

Det vil bli bestilt fartsdempere i Tun 1 da det viser seg at farten på bilkjøring ved det nye lekeapparatet foran EM 12 og 14 er uakseptabel stor.

 

 

HMS informasjon og avlesning av garasjestrøm

Det vil i nærmeste framtid bli utdelt et skjema som returneres styret angående årlig HMS oppfølging og avlesning av garasjestrøm. Styret minner om at dersom dette ikke blir besvart og avlest, vil respektive beboer bli fakturert for evt. avlesning som styret må foreta, enten det er brukt strøm eller ei.

 

 

Styret