28 jun 2017

Rundskriv 2017/05

                                                                                                                                  Oslo, 21.06.2017

 

Rundskriv nr. 05 / 2017

 

Utdeling av beis

Dere som ikke ble helt ferdig med all beising i høst, enten det var vegger, vinduer, boder,  garasjeporter  eller  bakside  av garasje, kan få utdelt beis ved garasjen som sist.

 

Dato for utdeling er     onsdag 28 juni      kl. 18 -19.

 

 

Beising i borettslaget av områder som er vanskelig tilgjengelig for beboere.

Våre malere er i gang med å ferdigstille det som vi ikke fikk ferdiggjort sist sommer.

Det vil bli noe redusert framkommelighet  i Tun 6 i uke 26 og 27  på grunn av bruk av lift.

Dette håper vi ikke skaper for mye problemer  for  beboerne  i dette området.

Ta også hensyn til malerne da det er tidkrevende å flytte liften stadig vekk pga. kjøring.   

 

 

HMS informasjon og avlesning av garasjestrøm

Det  utdelte skjema   returneres styret angående årlig  HMS  oppfølging og avlesning av garasjestrøm. Styret minner om at dersom dette ikke blir besvart og avlest, vil respektive beboer bli fakturert for evt. avlesning som styret må foreta, enten det er brukt strøm eller ei.  Det er kr 100,- som vil bli fakturert.   Se begge sider av sjemaet.  Svaret  må være i styrets  postkasse  innen  1   juli  2017.

  

 

 Klipping av busker og hekker

Det har alltid vært, og er, beboerne som har ansvar for å klippe, stelle hekker og busker utenfor der som den enkelte bor ut mot veien.   Dette for at det skal være oversiktlig og samtidig pent og ryddig når vi ferdes i vårt område. Det er viktig at dette blir gjort i vekstsesongen for å unngå at det blir for store / lange busker, som igjen snøen klemmer ned på vintertid og som lager problemer for brøyting.

 

 

 

Styret