13 sep 2017

Rundskriv 2017/06

                                                                                                                           Oslo, 14 08 2017

 

Rundskriv nr. 06 / 2017

Utdeling av beis

Dere som ikke ble helt ferdig med all beising, enten det er vegger, vinduer, boder,   garasjeporter eller bakside av garasje, kan få utdelt beis ved garasjen som  sist. Dette er siste mulighet for å få beis, til å bli ferdig med dette oppdraget.

Styret vil gå befaring av utført arbeide i høst. 

Dato for utdeling er     onsdag  16 august       kl. 18 -19.

Postkassedører

Alle våre postkassedører er nå byttet ut, i håp om at dette med våt post er et avsluttet kapittel. Det som imidlertid ikke gikk etter planen var at vi rakk å registrere alle de som ikke vil ha reklame i sin kasse, før utskifting var et faktum.  Gi oss en SMS på tlf. 95 14 80 81  så setter styret på merke om at reklame er uønsket.

Fjerning av mose på våre tak

Det er nå fjernet  store deler av mosen på våre tak.  De som har utført jobben  begynner  igjen den 23 august og vi håper at de får gjort dette ferdig i høst.

HMS informasjon og avlesning av garasjestrøm

Det  utdelte  skjema   returneres styret angående årlig HMS oppfølging og avlesning av garasjestrøm.  Det er fortsatt noen som ikke har levert skjema.

 Katteproblemer

Det kommer klager på katter i borettslaget. Dette gjelder særlig katter som går inn til beboere som ikke har katt. Dette er særledes ille hvis den skulle bli innelåst, med stor sannsynlighet for at den dør av sult og tørste.

 Grilling i  borettslaget

Det ble på årets generalforsamling ikke vedtatt grillforbud hos oss. Det som det var stor enighet om var at man skulle ta stort hensyn ved opptenning av kullgrill. Det viser seg at det ikke blir tatt hensyn i noen tilfeller.  Det finnes flere forskjellige løsninger som gjør det mindre røykfylt for omgivelsene ved opptenning av kullgrill.

Styret