6 jan 2018

Rundskriv 2017/07

                                                                                                                             Oslo, 16.10.2017

 

Rundskriv nr. 2017 / 07

 

Snømåkere

Borettslaget trenger i år, som tidligere, noen spreke ungdommer til å måke snø og strø trapper og gangveier denne vinteren. Dere ansettes i en tidsbestemt periode på kontrakt, og lønnes som vaktmesterassistent på timebasis, i tillegg til at det betales beredskapslønn. Tiden dere ansettes for er 1/11 til 31/3-2018.

Kontakt styret v/ Else Berit tlf. 911 27 221.

 

Utekraner

Da er tiden inne for å tømme vannledninger til utekraner.

Se instrukser på baksiden av rundskriv.

 

Vanninntrenging på loft

Vi ber om at beboere sjekker sitt loft for vanninntrenging, spesielt etter at vi har spylt våre tak for mose.

 

HMS informasjon og avlesning av garasjestrøm

Det er fortsatt noen som ikke har svart på utdelte skjema ang. HMS og strømavlesning av strømmåler i garasjeplass. Styret minner om at dersom dette ikke blir besvart og avlest, vil respektive beboer bli fakturert for evt. avlesning som styret må foreta, enten det er brukt strøm eller ei.  Det er kr 100,- som vil bli fakturert. Se begge sider av skjemaet.        

Svaret må være i styrets postkasse innen 25. oktober 2017.

 

Dyreregisteret

Det er fortsatt mange beboere som ikke har levert registrering av sitt husdyr til styret. Dette er noe beboer som har hund / katt plikter, Ref Generalforsamling 2016.

 

 

Styret