6 jan 2018

Rundskriv 2017/08

                                                                                                                     Oslo, 22.11.2017

Rundskriv nr. 8 / 2017

 

Julegrantenning

Styret oppfordrer alle til å delta på Miljøutvalget sin samling av beboere

den 3. desember kl.17.00  på ballplassen.

Det arrangeres også Kanefart den 10. desember i samarbeid med

Nordre Fjeldstad Borettslag.

 

Avtale med Norsk Brannvern

Borettslaget har inngått avtale med Norsk Brannvern om kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr i vårt borettslag.

Se baksiden av rundskriv for tidspunkt av besøk fra Norsk Brannvern.

 

Tomtegrense

Oslo kommune ved bydelsforvaltningen har vært på befaring, og målt seg

fram til at vi har overskredet vår tomtegrense mot marka, i form av murer, hekker, trampoliner og grøntetablering på noen steder. Beboere som er involvert vil få eget brev med spesifisering av hva det gjelder.

 

El-biler

Det er nå noen beboere som har byttet til el-bil eller hybrid i vårt borettslag. Det er visstnok ikke bare-bare ifølge noen eksperter å putte inn kontakten og koble seg til strøm, selv om de er utstyrt med en helt vanlig stikkontakt alle som en. Styret holder på å undersøke hva som egentlig kreves av sikkerhetsanordninger for at dette skal være trygt.  Brann i våre tre garasjer vil være katastrofe om det benyttes noe som ikke er godkjent, eller om det foregår overbelastning av anlegget.   

 

                                                  Adventstid

                              Styret vil benytte anledningen til å

                  ønske alle våre beboere en varm og koselig adventstid.

 

 

Styret