5 feb 2018

Rundskriv 2018/01

                                                                                                                             Oslo, 19.01.2018

 

Rundskriv nr.  01 / 2018

Generalforsamling  2018

Årets generalforsamling vil bli avholdt den 23. mai 2018. Dette er senere enn vi bruker å ha den, men på grunn av mange helligdager i mai må det bli sånn.

 

I den forbindelse må styret ha forslag som ønskes behandlet på forsamlingen innlevert i styrets postkasse innen mandag 4. mars 2018. Forslag bekreftes skriftlig. Forslaget må være formulert som et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen i å behandle, og ta stilling til, saken det måtte gjelde.

 

Søppelkasser

Styret observerer at en del beboere ikke måker bort snøen rundt sine respektive søppelkasser.

Det er ikke akseptabelt at det ikke blir gjort. Den enkelte beboer er pliktig til å holde snøen borte fra tilgangen/veien og oppe på lokket på søppelkassene. Dette har renholdsverket presisert på sine nettsider, og er uten tvil den enkelte sin oppgave.

 

Styret observerer også at noen beboere ikke måker foran sine respektive garasjeporter. Dette er noe som hver enkelt må gjøre for at det ikke skal bygge seg opp tykk såle med snø under portene, som deretter setter seg fast ved åpning og lukking av porten. Dette er ekstra ille der det er montert elektrisk åpning av porten, og skader på hele porten vil være resultatet.

 

Merkedager i vår

Grovfeiing vil bli utført rett etter påske i uke 14, 3.–6. april hvis våren tillater det.

Container vil bli tilgjengelig onsdag 11. og torsdag 12. april nede ved garasjen i EM og TN vei.

Dugnad i borettslaget blir arrangert tirsdag 17. og onsdag 18. april i alle seks tun.

Finfeiing vil bli utført 19. april.

 

Rehabilitering

Styret har besluttet at vi fortsetter rehabilitering av øst- og vestvendte endevegger med etterisolering og panelutskifting nå i vinter/vår. Vi har gjort avtale om tid hos snekkerne i mars/april. Vi ser også for oss at vi rehabiliterer ballplassen med ny asfalt, murer og gjerder i sommer. Vi er også i gang med oppgradering av våre elektriske tavler i fellesanlegget / garasjeanlegget som er en stor kostnad som må taes. I den forbindelse ser vi på løsninger på EL-bil ladning som ikke er tilfredsstillende i vårt anlegg.

 

Valgkomitéen

Vår valgkomité er snart i arbeid og ønsker i den sammenheng forslag til kandidater på medlemmer til styret. Kontakt Kirsten tlf. 920 62 883, Linda tlf. 905 21 437 eller Marit tlf. 909 22 294.

Ta kontakt med en av disse om du har gode kandidater til styrearbeidet i vårt borettslag.

 

Styret