26 feb 2018

Rundskriv 2018/02

                                                                                                                             Oslo, 22.02.2018

 

Rundskriv nr. 02 / 2018

 

Snøbrøyting i vinter

 

Snøbrøytingen har så langt i vinter vært et stort problem og til tider kaotisk.

Men snøen ser ut til å avta litt i nærmeste framtid.  Vi har nå fått ryddet parkeringsplasser og fjernet en del av de største snøhaugene.  Styret begynner å bekymre seg for våre garasjetak og hustak på noen steder. Det er særlig der hvor det er blitt frest/sprøytet snø opp på takene at vi er bekymret. Der er den veldig kompakt og tilsvarende tung. Vi vil få måkt ned snø i neste uke på noen steder. 

 

Når det gjelder husene så oppfordrer vi beboerne til å ta i et tak for å få vekk noe av snøen som har føyket opp i ekstra skavler på noen husrekker.   På husene våre er ikke snøen like tung som på garasjene.  Halvparten er veldig lett på grunn av at det ikke har vært mildvær på den.  Det kan fint ligge igjen 40 – 50 cm snø på takene våre uten at det er noe å bekymre seg for. 

 

 

Søppelkasser

 

Pass på at det er ryddet for snø rundt din søppelkasse, så renovatørene  som tømmer, lett kan få de frem for tømming. Dette er meget viktig for å beholde vår ordning med egen søppelkasse.

 

 

Parkeringsplasser

 

Dere som leier ekstra parkeringsplass må ikke hive snøen til naboens plass ved fjerning av snøen fra bilen.  Dette er naturligvis til stor irritasjon for den som må fjerne den videre for å parkere sin egen bil.  Vis hensyn til din nabo.

 

 

 

Styret