23 jun 2018

Rundskriv 2018/05

                                                                                                               Oslo, 06.06.2018

 

Rundskriv nr. 05 / 2018

Brannslokkere

Da er det delt ut i overkant av 100 brannslokkere, og vi prøver runde nummer 2 for å få dette unnagjort før ferien.

Disse vil i framtiden eies av borettslaget og skal således stå igjen i leiligheten ved salg.

Utdeling vil foregå der hvor vi deler ut beis. Gamle slokkere som er utgått på dato, eller har andre mangler, vil vi ta imot og få deponert til riktig instans om du ikke gjerne vil gjøre det selv.

Dato for utdeling vil være tirsdag 12. og onsdag 13. juni kl. 18 – 19 ved garasjen i Erling Michelsensvei.

 

Rehabilitering av øst- og vestvendte endevegger

Vi begynner med utskifting av panel på endevegger i uke 23.  I juni måned kommer det til å bli en del trafikk og kanskje noe støy i denne forbindelse. Etter ferien blir det ferdigstilling av denne jobben.

 

Helligdagsfred 

Vi oppfordrer alle våre beboere til å ta hensyn når det gjelder støy på søndager, og dette er også vedtektsfestet i våre husordensregler.

Det er dessuten i norsk lov noe som heter helligdagsfred, som er strengere enn våre vedtekter, og som vi bør respektere når vi bor så tett som vi gjør.

 

Morsomheter

Vi har erfart at småjenter ned i 10-års alderen mener det er noe nytt og morsomt å kaste egg på biler og beboere i borettslaget. Dette er noe som ikke er det minste morsomt med alt det griseriet dette medfører. 

 

Styret