20 nov 2018

Rundskriv 2018/08

                                                                                                                             Oslo, 15.11.2018

 

Rundskriv nr  08 / 2018

 

Parkering / kjøring i borettslaget

Styret vil nok en gang minne våre beboere om våre kjøre-/parkeringsregler som gjelder i vårt borettslag. Det er såkalt nødvendig kjøring som er tillatt inne i borettslaget, og da bør man i det minste ha noe med seg som er av tyngde eller størrelse for å rettferdiggjøre kjøring til døra.

Parkering er en gjenganger i våre tun. Det våre regler sier at du kan la bilen stå parkert for av- eller pålasting i inntil 10 min, etter det skal den kjøres ned i garasjeanlegget.  Snuplassene inne i området er laget for å snu biler for kjøring ut av området, ikke til at enkelte skal parkere der. 

 Farten er også uforsvarlig stor i mange tilfeller i forhold til veibredde, oversiktlighet og det faktum at trappene til mange enheter er rett ut i veien. Vi minner om vår skilting som pålegger oss første gir eller 15 km. maks. Ber beboere om at disse regler/opplysninger blir videreført til venner og bekjente som også kanskje trafikkerer borettslaget.

 

Rehabiliteringen

Det er nå gjennomført panelskifting av mange øst- og vestvendte vegger i høst.

Det gjenstår 3 rekker som vil bli ferdigstilt før jul, så vi håper at snøen lar vente på seg.

 

Norsk Brannvern

Vi får også i år besøk av Norsk Brannvern.  Dette er lovpålagt og er en viktig del av borettslagets HMS arbeid.                          Se baksiden av rundskriv om tidspunkt.

 

Mailadresser og mobiltlf. nummer

Vi prøver å oppdatere våre mailadr. og mobilnummer til beboerne. Vi har mange mailadresser og mobiltlf. nummer, men mangler fortsatt for mange til at vi kan bruke det effektivt. Send oss en mail med korrekt adresse og et mobilnummer vi kan nå dere på, så skal vi få oppdatert registeret.        Sendes til   sfjeldstad@getmail.no   snarest mulig. 

 

Miljøutvalget

Det vil bli arrangert julegrantenning i år, som tidligere, av vårt miljøutvalg.  Styret oppfordrer beboerne til å benytte denne mulighet til å bli kjent med andre beboere i vårt borettslag.  

Styret vil også få benytte anledningen til å ønske alle våre beboere en hyggelig adventstid som ligger foran oss.

 

Styret