23 des 2018

Rundskriv 2018/09

                                                                                                                             Oslo, 20.12.2018

 

Rundskriv nr. 09 / 2018

Snømåking rundt våre søppelkasser

Styret vil minne alle beboere på at vi alle, enkeltvis, har ansvar for å holde det snøfritt rundt våre søppelkasser.  Selvsagt må også tilgangen til kassene være måkt. Kast ikke snøen fra din egen gangvei ut i veien etter at veien er brøytet, da den kan bli liggende der i ukevis.  

           

 «Rot og skrot» utenfor boliger

Styret ber om at beboere, som av ulike årsaker (oppussing, opprydding o.l.), ikke hensetter og/eller oppbevarer "rot og skrot" som naturlig ikke hører hjemme på utsiden av boligen.

Styret observerer at dette sklir ut, og at enkelte ikke rydder opp. 

Det skal tas hensyn til naboer/øvrige beboere, og at vi skal ha et hyggelig, ryddig og pent utemiljø i vårt borettslag.

 

El-bil lade status

Vi mottar nesten daglig spørsmål angående el-billading.  Styret er i ferd med å få inn tilbud på løsninger i den forbindelse. Det er usikkert hvor stort behovet for lading er i vårt borettslag, og hvor stort behovet vil være i framtiden.  Vi trenger derfor svar fra dere på hvem som har el-bil pr i dag og hvem som ønsker tilgang til el-billading i framtiden. Dette er nesten hele tiden et flytende spørsmål føler vi i styret. Gi oss derfor et svar på lappen nedenfor og legg den i vår postkasse ved kontoret innen 6. januar 2019.  Vi trenger denne pekepinnen for å lande på en fornuftig valgt løsning, og som er økonomisk forsvarlig i denne saken.  Styret tenker å etablere et visst antall ladeplasser utendørs i første omgang, for deretter, om behovet øker, å bygge videre på med private plasser innendørs. For den enkelte vil egenandelen være et sted mellom 15.000 og 25.000 for å få etablert sin private ladeplass i garasjeanlegget. Det vil ikke bli anledning til å lade el-biler på det gamle el-systemet i borettslaget i framtiden. Dette er løsninger som fagfolk anbefaler styret å gå for.

 

   Styret vil med dette få ønske alle våre beboere

      En riktig god jul og et fint nytt år i 2019.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                   Riv av her

Kryss av for alternativer:                                                                                               

 

Har el-bil i dag og ønsker tilgang til lading.                                Ja                    Nei                 

Har plan om å anskaffe el-bil innen 3 år.                                    Ja                   Nei     

           

                   Adresse:                                                 Leilighet nr: 

 

   Styret