26 feb 2019

Rundskriv 2019/01

                                                                                                                             Oslo, 18.02.2019

 

Rundskriv nr. 01 / 2019

 

Generalforsamling 2019

 

Årets generalforsamling vil bli avholdt på Bakås skole torsdag den 9. mai 2019 kl 19.00.

 

I den forbindelse må styret ha forslag som ønskes behandlet på forsamlingen innlevert i styrets postkasse innen mandag 11. mars 2019. Forslag bekreftes skriftlig. Forslaget må være formulert som et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen i å behandle, og ta stilling til, saken det måtte gjelde.

 

Merkedager i vår

Grovfeiing vil bli utført så snart våren tillater det.

 

Container vil bli tilgjengelig tirsdag 2. april og onsdag 3. april nede ved garasjen i

Erling Michelsensvei og Trygve Nilsensvei.

 

Tilbakemelding på vår årlige gjennomgang fra NORSK BRANNVERN

 

Vi har fått et mye bedre resultat på vår årlige branninspeksjon i forhold til i 2017. Det som vi imidlertid bør forbedre er å ha en såkalt BRANNINSTRUKS tilgjengelig i hver enkelt leilighet. Se baksiden og heng den opp ved brannslokkeren som du fikk utdelt i sommer. 

 

Valgkomitéen

Vår valgkomité er snart i arbeid og ønsker i den sammenheng forslag til kandidater på medlemmer til styret. Kontakt Kirsten tlf. 920 62 883.

Ta kontakt om du har gode kandidater til styrearbeidet i vårt borettslag.

 

 

Styret