6 apr 2019

Rundskriv 2019/02

 

                                                                                                                   Oslo, 03.04.2019

 

Rundskriv nr. 2 / 2019

 

 

Grovfeiing

Vi fikk tilbud om grovfeiing fredag 5 april.

Det blir kun en grovfeiing med maskiner som tar opp den strøgrusen som ligger på veiene.

Det ligger fortsatt is og snø noen steder i veiene men det får vi tåle. 

 

Ruskendugnad

Ruskendugnad forsøker vi å få unnagjort på   tun 1, 2 og 3 onsdag den 24 april

                                                                         tun 4, 5 og 6 torsdag den 25 april

 

Det er en forutsetning at det er snøfritt på fellesområdene i borettslaget.

Dersom vi må endre datoen, så vil det måtte bli 7-8 mai, hvilket vi håper det ikke blir.

Det vil bli satt ut containere i hvert enkelt tun som tidligere.     

 

 

Styret