22 okt 2019

Rundskriv 2019/06

Oslo, 21.10.2019

 

Rundskriv nr. 06 / 2019

--. Tømming av utevannkraner

Da er høsten her igjen og tømming av våre utevannkraner er aktuelt. Spør naboen eller studer baksiden om du er i tvil om fremgangsmåten.

 

--.  Søppelkasser

Styret har fått forespørsel om det er mulig å få plassert større søppelbeholder enn den vi har i dag. Vi har fått signaler fra Renovasjonsetaten at det lar seg gjøre om det er behov for det. Henvend deg til styret om det er aktuelt for deg å få større beholder så tar vi den henvendelsen til etaten sentralt og samlet.

 

--.     Ventilasjon av våre boliger

Styret har fått henvendelse angående ventilasjon av våre leiligheter med tanke på å utbedre de med motorventil på loftet for å få den mer effektiv. Vår nåværende ventilasjon er forberedt til den type utbedring og vil være overkommelig i kostnader vil vi tro. Om det er interesse fra et visst antall beboere så kan styret forhøre seg om det er kostnadsmessig smart å bestille en samlet levering av denne type utbedring.

     

--.     Utelys

Høsten er utvilsomt i rute, og vi ber om at alle som har utebelysning som vender ut mot vei, sjekker at den er i orden.  Den skal være tent etter mørkets frembrudd (ref. våre husordensregler) som det heter.

 

--.   Takstiger

Vi har da fått montert takstiger opp til hver enkelt pipe i borettslaget. Et tiltak som er lovpålagt og et viktig HMS-krav fra feiervesenet. Beboerne må være obs på at det kan stikke ut skruer på loftet hvor de er festet, som er gått igjennom taket.

 

--.   El-bil lading

Styret har etter utbygging av el-bil ladekapasitet i Erling Michelsensvei til 20 plasser totalt, besluttet at vi legger el-bil ladeutbyggingen på is i dette området bla. for å få erfaring med behovet.

I Trygve Nilsens vei bygger vi ut 6 plasser utenfor garasjen som planlagt. Dette vil bli utført snarest mulig og bør være klart senhøsten 2019.

Vi tenker også å oppgradere nåværende sikringsskap i anlegget i Trygve Nilsens vei samtidig som vi gjør denne utbygging.

Styret kommer med en egen info angående El-bil ladeproblematikk i nærmeste framtid.

 

       Styret