27 nov 2019

Rundskriv 2019/07

Rundskriv nr. 07 / 2019

VIKTIG VIKTIG!

Vi får besøk av Norsk Brannvern i år som tidligere år.

Dette er vår årlige kontroll av våre røykvarslere og vårt øvrige brannsikkerhetsutstyr i våre leiligheter.

De besøker  Erling Michelsensvei  2 - 28 på TORSDAG  14. NOVEMBER.

Erling Michelsensvei  30 - 34 og Trygve Nilsens vei  34 - 54  på

ONSDAG  20. NOVEMBER    Alle dager mellom kl.  17.00 og 21.00

Kan du / dere ikke være hjemme dette tidspunktet så kommer de tilbake for oppsamling TIRSDAG den  3 DESEMBER  samme  tidspunkt    kl.  17.00  -  21.00.

 

Det er viktig at dette blir gjennomført, da det er et meget sentralt punkt i vårt HMS arbeid, angående brannsikkerhet.

 

JULEGRANTENNING / KANEFART

Vårt Miljøutvalg vil arrangere julegrantenning på ballplassen søndag 1. desember kl. 16.00.

 Det arrangeres også kanefart søndag den 8. desember  kl. 17.00.  Begge arrangementer i samarbeid med våre naboer i Nordre Fjeldstad.

Påmelding  julegrantenning / kanefart til epost:  roja.darian@gmail.com

 

Styret ønsker alle våre beboere en hyggelig adventstid.

 

Styret