30 des 2019

Rundskriv 2019/08

Rundskriv nr. 08 / 2019

Husleieøkning / fellesinnbetaling. Styret har besluttet å øke våre fellesinnbetalinger med 5 prosent fra og med 1. mars 2020.  Årsaken er generell prisstigning. Vi hadde forrige justering 1. mars 2016.  

Feiervesenet   Brann- og redningsetaten melder sin ankomst for tilsyn, med påfølgende feiing av våre piper der det er behov, i sommerhalvåret 2020.

El-billading i Trygve Nilsens vei / garasjeanlegget.  Det er nå montert 6 stk ladepunkter ved  garasjeanlegget. Disse er fortrinnsvis  forbeholdt våre egne beboere. Nøyaktig oppmerking av plasser vil bli utført til våren da dette er uhensiktsmessig å gjøre på vinteren. Les egen info om bruk av anlegget (El-bil informasjon) nedenfor.

Søppelkasser.  Noen beboere har forespurt  om  større søppelkasser. Dette er mulig, mot et tillegg i forhold til renovasjonsbetalingen. Dette blir et tillegg på fellesinnbetalingen til den enkelte boenhet.  Differansen mellom 140 liter og 240 liter utgjør kr. 160,- pr. mnd.  Styret minner samtidig om at beboerne må  rydde  snø rundt sin søppelkasse.  Dette er vi pålagt i våre betingelser for tømming ved dørene.  Det kommer også reaksjoner på at det fylles  søppel i naboers søppelbeholder, noe som ikke er akseptert.

Dyreeiere. Styret får henvendelser om etterlatenskaper fra våre husdyr, både hunder og katter. Hundeeiere burde kjenne sitt ansvar så det er vel udiskutabelt. Katteeiere burde også ta en kikk i sitt nærområde og ta sitt ansvar da det er lekeplassene til barna, som brukes som toalett i stor grad, ref. husordensregler.

Brannfare i juleforberedelsene. Husk brannfaren i denne søte juletid. Vi bor i trehus og vi må være ekstra påpasselige i denne tiden hvor levende lys og dekorasjoner er populært. Finn fram brannteppet som vi delte ut for noen år siden, hvis det ikke henger på fast plass, så du har det for hånden. Ikke gå fra levende lys som brenner i dekorasjoner.

 

​Oslo 12.12.2019

               

El- bil informasjon

Søndre Fjeldstad borettslag har nå iverksatt 6 stk. ladeplasser ved garasjeanlegget i Trygve Nilsensvei. Ladeeffekt på hver av disse plassene er 6,9 kwh. Dette er nesten dobbelt så mye effekt som de kommunale plassene i Erling Michelsensvei kan tilby - til sammenligning.

Dette betyr at det vil være betydelig mer effektivt å lade i vårt anlegg.

For å bli registrert som bruker må du registrere deg på systemet ved å gå inn på  www.ladeinorge.no og registrere deg, send så SMS til tlf: 95148081 for å få ytteligere informasjon fra styret.                                        

Kostnader for bruker vil bli som følger: Oppstart  kr. 10.- ,deretter  kr. 15.- pr time så lenge bilen står på ladeplassen.

Styret vil bruke 6 mnd. på å tilegne oss erfaring, både med nivået på kostnadssiden og fakturaintervallene. Vi må få erfaring med bruken før det tas endelig avgjørelse på dette. Vårt borettslag har dermed tilgang på totalt 20 ladeplasser i vårt nærområde.

Fra og med 01.01.2020 er det forbudt å lade El- og Hybrid-biler i stikkontaktene i garasjene og på leieplassene i Erling Michelsens vei. Det skal kun brukes ladekabel med type 2 kontakt ved El-billading som er det som er godkjent for El-billading i Norge og Europa for øvrig.

Vårt anlegg i  garasjene og leieplassene er som kjent beregnet for motorvarmer, og er ikke på noen måte dimensjonert for el-bil lading. Vi har sett flere tilfeller av overbelastning som kunne ha endt katastrofalt. Dette skal etterleves, ellers vil styret måtte iverksette tiltak.

 

Styret