18 feb 2020

Rundskriv 2020/01

                                                                                                                Oslo, 05.02.2020

 

Rundskriv nr. 01 / 2020

 

--. Ordinær generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling vil bli avholdt den 23. april 2020.  Sted: Bakås skole kl. 19.00

 

I den forbindelse må styret ha forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen innlevert i styrets postkasse innen 24. februar 2020.  Forslag bekreftes skriftlig. Forslaget må være formulert som et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen i å behandle, og ta stilling til, saken.

 

 

--. Bytte til større søppelkasse

Beboere som vil ha en søppelkasse som rommer 100 liter mer enn den vi har i dag, mot et tillegg i sin felles innbetaling på kr.160,- som renovasjonsvesenet forlanger, er mulig å få organisert fra Obos sin side.  Gi oss en liten mail eller SMS til tlf. 951 48 08 om du fortsatt er interessert.

 

 

--. Påbygging av terrasser og uteplasser

Beboere som har planer om bygging, herunder også terrasser / uteplasser, skal kontakte styret for veiledning. Ved legging av terrassegulv inntil panelvegger, så skal gulvet ligge minimum 5 cm under panelet. Dette fordi det blir for tett og manglende lufting under panelet. Ved rehabilitering av vegger er det et problem ved at gulvet må rives opp og evt. bygges om og legges på nytt.

Kostnader ved dette vil i framtiden måtte bekostes av den enkelte beboer som ikke har fulgt styrets anvisninger.

 

--. Åpne garasjeporter og lagring av dekk og annet som ikke er sikret

Åpne garasjeporter er en gjenganger i våre garasjeanlegg. Dette er noe som er omtalt og vedtatt ikke skal forekomme i vårt borettslag. Se våre husordensregler punkt 5.  

Styret observerer at det er mange beboere som lagrer sine dekk og mye annet i garasjene. Dette er noe som også er omtalt i våre husordensregler i punkt 5. Styret vil bare informere om at det er din egen forsikring som gjelder ved et tyveri eller skade om du har tegnet det. Det er også mange biler som står unødvendig langt fram i fellesgarasjene pga. at det er stablet dekk bak bilen. Dette gjør at det blir trangt for naboen på motsatt side å komme seg inn på sin plass. Fronten på din bil skal ikke stå lenger ut enn søylen du parkerer ved. Kjøreområdet  mellom søylene  ( på tvers av bygningen ) er manøvreringsområde i fellesgarasjene.   

 

 

Styret