24 apr 2020

Rundskriv 2020/03

                                                                                                                       Oslo, 23.04.2020

 

Rundskriv nr. 03 / 2020

--.  Utsettelse av ordinær generalforsamling 2020

Som dere sikkert nå er innforstått med, så blir vår ordinære generalforsamling utsatt på grunn av dagens situasjon. Vi har ikke fått annen info fra OBOS enn at vi avventer til juni, i håp om at det lar seg gjennomføre innen utgangen av juni. 

 

 

--. Ruskendugnad 2020

Vi kjører dugnad som tidligere annonsert i forrige rundskriv. Dugnaden vil bli noe redusert med tanke på den sosiale biten vi har etter endt innsats, men vi mener det er forsvarlig. Vi tror at vi nå begynner å få disse forhåndsreglene inn i ryggraden etter 5 – 6 uker med 2 meter avstand, hansker og håndvask osv.      

MAO: HUSK DE VANLIGE SMITTEVERNREGLENE, men med 5 meters avstand for å være på den sikre side.

 

Tun 1, 2 og 3    kjører  tirsdag 28 april       

Tun 4, 5 og 6   kjører onsdag  29 april som tidligere annonsert

 

Med denne fine og tidlige våren er det nødvendig med en oppfriskning av våre fellesarealer.  Håper at flest mulig av våre beboere kan delta tross situasjonen som vi har.

 

--. Trampoliner i borettslaget

Trampoline er morsomt for en viss aldersgruppe, men det er også noe vi bør tenke over i denne sammenheng; vi bor tett og det er noen som kanskje ikke synes at det er like morsomt hele tiden med masse hyl og skrik like i nærheten av sin uteplass.  De aller fleste som har anskaffet seg trampoline har disse stående i egen disponibel hageflekk, men lyden går langt ut over din egen hageflekk.  Styret er også opptatt av det sikkerhetsmessige ved trampoliner. Det bør være en ansvarlig voksen tilstede når det er mange venner eller fremmede på trampolina. Hvis det er fritt frem å bruke andres trampoline, så er vi bekymret for sikkerheten om noe skulle skje ved bruk, og hvem som da er ansvarlig for at bruk er i henhold til instruksjonene for bruk av trampolina..  

 

--. Varmepumper

Varmepumper er nå montert på mange av våre hus.  Beboere har forpliktet seg til, når det gjelder montering av pumpe, å sørge for at den utvendige delen blir skjult best mulig.  Det er en kasse over utvendig aggregat som skal beises i husets farge.  Likeledes skal rørføringer beises for å gli inn i husets farge. Disse plastføringene er ikke noe problem å beise, på lik linje med treverk. Det skal også plasseres en balje eller annen form for oppsamling av kondensvann på vinteren så vannet ikke renner ukontrollert for eksempel ned / inn til naboen.

Plassering av utvendig del skal som tidligere forhåndsgodkjennes av styret.

 

Styret.