4 jun 2020

Rundskriv 2020/04

 

                                                                                                                Oslo,  02.06.2020

 

Rundskriv nr. 04 / 2020

 

Generalforsamlingen/Årsmøte 2020

Grunnet koronasituasjonen bestemte Styremøtet 18. mai at vårt borettslag skulle avholde generalforsamlingen digitalt, slik de fleste andre borettslag i OBOS gjennomfører.

Imidlertid fikk Styret i dag beskjed via OBOS forretningsfører, at myndighetenes forskrift som regulerte digitalt avholdt generalforsamling kun var gjeldende fram til 27. mai. Alternativet blir utsettelse på ubestemt tid ift. å avholde fysisk forsamling i et lokale.

Styret vil med dette be om at andelseiere som ikke godkjenner gjennomføring av generalforsamlingen digitalt, melder tilbake på e-post til sfjeldstad@getmail.no

Frist for tilbakemelding settes til 10. juni.

Vi viser til utdelt hefte «Årsmøte 2020» (side 2) angående digital deltakelse; gå inn på www.vibbo.no for registrering.

Andelseiere som har registrert sitt mobiltelefonnummer vil få informasjon via SMS/lenke. De som ikke registrerer seg, kan bruke papirseddel og gi sin analoge stemme - se heftets side 3.

 

Materialer

Borettslaget har igjen gått til innkjøp av gjerdematerialer. Styret ber om at beboere som har forsynt seg, gir tilbakemelding snarest om antall bord. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å forsyne seg uten etter avtale med Styret. Dette for å ha kontroll med at ikke uvedkommende også forsyner seg, samt nødvendig oversikt på kostnader.

 

Søppelkasser

Det er ikke anledning til å overfylle søppelkassene. Lokket skal være lukket til enhver tid. Dersom du har for liten søppelkasse, må du leie deg en større eller oppbevare ditt søppel innendørs. Send evt. e-post til styret.

 

Private søppelfyllinger

Styret observerer at det etableres private søppelfyllinger på borettslagets felles arealer.

Dette er det på ingen måte anledning til, og medfører lukt og utøy. Vi praktiserer en utmerket ordning med grøntavfalls-henger hvor beboere har anledning til å levere. Vi har 154 boenheter hvorav de fleste benytter dette tilbudet, og ber om at absolutt alle er lojale til ordningen.

 

Eksteriøret ved hver enkelt bolig

Styret ber om at det utenfor/på husveggene ikke dekoreres med diverse bruksting (paraplyer, ryggsekker, regntøy osv.) Vi skal ha et ryddig borettslag. Leketøy skal ikke ligge henslengt ute på felles områder når det ikke er i bruk - vi oppfordrer til orden.

 

Uteaktiviteter

Vi viser til tidligere melding om bruk av trampoliner. Vi minner om at vi bor i rekkehus tett på hverandre, og at ved all utendørs aktivitet skal det tas hensyn til naboer ift. Støy.

 

Grilling

Vi henstiller til alle å vise varsomhet ved bruk av grilling og at dertil tilhørende utstyr etterses og er i forskriftsmessig stand. Vi bor i trehus og en eventuell brann vil spre seg meget raskt med fare for tap av menneskeliv og verdier for øvrig.

 

Styret sine hjemmesider

Vi viser til www.sfjeldstad.no . Under «meny» finnes «A-Å» hvor mye nødvendig info løpende legges inn. Beboere bes om å holde seg oppdatert.

 

 

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommerJ

 

Styret