3 jul 2020

Rundskriv 2020/05

                                                                                                          Oslo, 01.07.2020

 

Rundskriv nr. 05 / 2020

Generalforsamlingen / Årsmøte 2020

Grunnet koronasituasjonen bestemte Styremøtet 18. mai at vårt borettslag skulle avholde generalforsamlingen digitalt - slik de fleste andre borettslag i OBOS har gjort.

Den ble gjennomført i perioden 10-18 juni, og anses som positivt, da det er lenge siden oppmøte på generalforsamlingen var på dette nivå, med over 90 påmeldte borettseiere. Protokollen fra årets generalforsamling har også gått elektronisk til de som registrerte seg på Vibbo.no. Protokollen vil, som tidligere, også bli å finne på vår hjemmeside.

De som ikke har tilgang til elektronisk kommunikasjon, og vil ha protokollen i papirform, kan få den utdelt i postkassa ved forespørsel til styret.

 

Kontorvakt

Styret har, som tidligere år, feriestengt på kontoret i juli måned.

Neste kontorvakt blir 3. august.

 

Materialer

Borettslaget vil med det første gå til innkjøp av mere gjerdemateriale. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å forsyne seg uten etter avtale med Styret. Beboere som forsyner seg, skal deretter gi tilbakemelding om antall bord som hentes ut.

Dette for å ha kontroll med at uvedkommende ikke forsyner seg, samt nødvendig oversikt på kostnader.

 

Grilling

Vi henstiller til alle å vise varsomhet ved bruk av grilling, og at dertil hørende utstyr etterses og er i forskriftsmessig stand. Vi bor i trehus; en eventuell brann vil spre seg meget raskt med fare for tap av menneskeliv og verdier for øvrig.

 

Sommerjobb i borettslaget

Finnes det arbeidsvillig ungdom i 16-års alderen som ønsker å tjene noen kroner i borettslaget i sommer? Vi trenger en som vil beise våre trappegelendere og muligens også til annet forfallende arbeid. Betaling som vaktmesterassistent på kr 150,00 pr. time. Ta kontakt med styreleder om du er aktuell for dette.

 

Borettslaget  sine hjemmesider

Vi viser til www.sfjeldstad.no . Under «meny» finnes «A-Å» hvor mye nødvendig info løpende legges inn. Beboere bes om å holde seg oppdatert.

 

 

Styret ønsker alle beboere en riktig god ferie og sommerJ

 

Styreleder