16 okt 2020

Rundskriv 2020/06

                                                                                                                           Oslo, 15.10.2020

 

Rundskriv nr. 06 / 2020

 

Vinterforberedelser

De som ikke allerede har tømt utekrana for vann må gjøre det så snart som mulig, da kuldegradene har meldt sin ankomst. Se info på baksiden av arket.

 

Videre observerer vi at hekker og busker henger ut i våre felles veier fra den enkeltes område foran huset. Dette må beskjæres / klippes før vinteren da det lager problemer for snøbrøyting og framkommelighet på vinteren.

 

Grøntavfallshengeren

Siste dag for levering av grøntavfall i høst blir 1. november.

 

Lading av El-bil i garasjer

Styret observerer at det fortsatt foregår lading av El-bil i tregarasjene. Dette er ikke lov og kan medføre skade. Vi viser til Rundskriv nr 08/2019 hvor dette er spesielt omtalt.

 

Vinterjobb i borettslaget ?

Finnes det arbeidsvillig ungdom i 16-18 års-alderen som ønsker å tjene noen kroner i borettslaget i vinter? Vi trenger ungdommer som er A-mennesker til snømåkingsjobb i vinterperioden 1. november til 31. mars. Jobben består i snømåking og strøing i våre trapper og gangveier som ikke lar seg måke maskinelt.  Betaling som vaktmesterassistent på kr 150,00 pr. time pluss et beredskapstillegg for å være i beredskap. Ta kontakt med styreleder om du er aktuell for dette.

 

Ventilasjon

Styret har bestilt rensing av våre ventilasjonskanaler i alle boenheter. Dette vil bli utført i

 januar 2021. 

 

Facebook

For å unngå misforståelser, finner Styrets leder det nødvendig å presisere at innlegg som er å finne på

Søndre og Nordre Fjeldstad Borettslags beboere sin facebookside, ikke er styrets kanal for  informasjon, og er videre ikke forankret og/eller forfattet av Styret v/leder og er dermed Styret i Søndre Fjeldstad Brl. uvedkommende. Således vil det fra Styret v/leder ikke bli kommentert på innlegg på nevnte facebookside. For at samme informasjon, til samme tid, skal nå fram til alle våre beboere, vil jeg fortsatt benytte sms, rundskriv og publisering av artikler på vår hjemmeside www.sfjeldstad.no .

Ved spørsmål eller om noe er uklart, ta gjerne kontakt på e-post til sfjeldstad@getmail.no eller mobiltlf. 95148081 til undertegnede.

 

Søndre Fjeldstad borettslag

Frank Olsen

Styreleder

 

 

Borettslaget  sine hjemmesider

Vi viser til www.sfjeldstad.no . Under «meny» finnes «A-Å» hvor mye nødvendig info løpende legges inn.

Beboere bes om å holde seg oppdatert.