2 feb 2021

Rundskriv 2021 / 01

Ordinær generalforsamling i 2021

Det er en stor mulighet for at årets generalforsamling avholdes digitalt – som i 2020. Om det lar seg gjennomføre på tradisjonelt vis, så tar vi sikte på at den avholdes i april. Uansett så må forslag som ønskes behandlet på årets generalforsamling, være lagt i styrets postkasse eller sendt pr e-post innen mandag 1. mars 2021. Forslag må være formulert til et konkret forslag som det kan stemmes over. Det må også komme klart fram at saken skal behandles på årets generalforsamling.

 

Søppelkasser

Styret minner om at beboere skal rydde vekk snø, fra og rundt, sine søppelkasser. Dette er noe vi er forpliktet til ifølge Renovasjonsetaten. Manglende måking kan resultere i at kassen ikke tømmes.

 

Teknisk og praktisk info om våre hus

Det er behov for informasjon til beboerne / særlig kanskje nyinnflyttede, om våre hus i forbindelse med oppvarming, ventilasjon, vinduer, isolasjon o.l. Styret skal utarbeide et eget skriv om dette som vil bli distribuert og lagt på vår hjemmeside.

 

Digitalt samtykke

OBOS har bedt Styret å minne beboerne om å gå inn på «VIBBO» for å gi sitt digitale samtykke.

 

Ruskenaksjon 2021

Vi ser for oss å få gjennomført vårdugnader i uke 18 eller 19 i 2021.

Vårcontainer vil også bli satt ut i år, men dato vil komme senere.

 

Søndre Fjeldstad borettslag

Styreleder

 

 

Vi viser til Borettslaget sin hjemmeside som finnes på www.sfjeldstad.no .

Under «meny» finnes «A-Å», hvor nødvendig og nyttig informasjon jevnlig legges inn.

Beboere bes om å holde seg oppdatert.