23 mar 2021

Rundskriv 2021 / 02

Informasjon om utført rehabilitering 2003-2020

Styret lovet i rundskriv 01/2021 å utarbeide teknisk informasjon om vårt borettslag, samt hva vi har brukt våre midler til de siste årene. Her kommer første del, som omhandler rehabilitering. Dette gjelder rehabilitering som er utført uten lånefinansiering, bortsett fra garasjerehabilitering i 2006.

 

2003: Alle tak inkludert garasjer ble tekket om med shingel.

Kostnad: kr. 3.100.000

 

2006: Total rehabilitering av betonggarasjene i Erling Michelsens vei og Trygve Nilsens vei. Det ble lagt inn katodisk overvåkning for beskyttelse av all armering i byggene, samt nytt membrandekke over hele taket/gulvet.

Kostnad: kr. 5.000.000. Finansiert med lån.

Nedbetalt kr. 3.300.000. Restbeløp kr. 1.700.000

 

2010–2016: Rehabilitering av 152 stk piper av totalt 154 stk. Alle piper ble rehabilitert med innvendig rustfri stålrørspipe i eksisterende elementpipe.

Kostnad: kr. 2.432.000

 

2013: Utskifting av panel som var uttørket på alle boder for 2 roms leiligheter.

Utskifting av alle sydvendte inngangsdører og boddører, totalt 24 stk. Montering av nye postkasser til samtlige enheter på 7 steder i borettslaget.

Kostnad: kr. 710.000

 

2016: Rehabilitering av alle sydvendte gavlvegger.Totalt 46 vegger, store og små.

Kostnad: kr. 2.500.000

 

2018: Rehabilitering av alle øst- og vestvendte gavlvegger. Totalt 30 vegger.

Kostnad: kr. 1.500.000

 

2019: Rehabilitering av lekeplasser. Vi har fornyet alle våre lekeplasser med nye lekeapparater, samt fornyet vår ballplass med nye murer, gjerder og asfaltering.

Kostnad: kr. 950.000

 

2020: El-bil ladeanlegg er etablert ved garasjeanlegget i TN vei, totalt 6 plasser. Alle våre felles elektrotavler er fornyet til dagens standard. Svillemur ved TN 40 er rehabilitert til steinmur.

Kostnad totalt: kr: 1.000.000

Totalkostnad Kr: 15.492.000

 

Telia

Etter påske vil Telia (tidligere Get) starte kartlegging av utskifting av noen kabler, og dermed noe graving på noen steder, har vi fått opplyst. Hvis noen oppdager at det graves ved husveggen / koblingsskap, så er det altså Telia som jobber.

Noen vil oppleve at etter mottak av nytt modem fra Telia, så mottas en sms om at dette må aktiviseres eller monteres. Dette er ikke nødvendig å gjøre før alt er oppgradert ute. Deretter vil det foregå oppkobling inne i boenhetene, som ska utføres av Teliatekniker, og skal ikke utføres av beboer. Alle kostnader i denne forbindelse ligger i vår oppgraderingsavtale. Korte nedetider kan forekomme på nett/TV-tilgang når oppkobling foregår ute.

Om noen mister sitt signal i denne perioden, så kan styret kontaktes for hjelp/rettledning.

 

Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling blir, som i 2020, på digital arena.

Styret foreslår at de lovbestemte punkter med beretning, regnskap og valg utføres digitalt. Så snart koronasituasjonen gjør det forsvarlig, vil vi innkalle til en ekstraordinær generalforsamling med beboermøte i for- eller etterkant, for å behandle innmeldte saker fra 2020 og 2021. Vi håper at denne situasjonen vi nå er i vil bedre seg med vaksineprogrammet som utføres av myndighetene.