21 apr 2021

Rundskriv 2021 / 03

Rundskriv nr. 03 / 2021

 

 

Container

Det vil bli plassert container til ROT OG SKROT ved garasjen i EM vei og TN vei som tidligere.

Dato 20. og 21. april. Den tømmes den 21. og blir fjernet 22. april.

 

Det skal IKKE kastes elavfall, bildekk, gips,

maling / farlig avfall, matavfall, papp og impregnerte materialer i containeren.

 

 

Dugnad

Ruskendugnad vil bli gjennomført 4. og 5. mai.

 

Tun 1-2 og 3 har dugnad 4. mai.

Tun 4-5 og 6 har dugnad 5. mai.

 

Vi håper og tror at all snø er forsvunnet på den tiden og at det er tørket opp i gresset.

MU kommer med oppfordring om å vie ekstra oppmerksomhet mot skogkanten bak borettslaget vårt. Der kan vi kanskje gå og rydde opp søppel om det er noe, for at vi får en penere fasade den veien også.

 

Vel møtt på dugnad.