18 jun 2021

Rundskriv 2021/05

Oslo, 16.06.2021

 

Rundskriv nr. 05 / 2021

 

Kjøring inne på borettslagets område

 

Styret har anskaffet og vil få montert nye fartsskilt i vårt borettslag. Vi har foreldre som er bekymret for mye trafikk med store biler i vårt borettslag, som kjører tildels for fort i våre smale gangveier.

Vi oppfordrer beboerne til ikke å bestille alle pakker som kjøpes på nett, levert på døra.

Gående skal tas hensyn til da våre områder er designet i hovedsak for gående.

Det er også blitt laget noen flere fartsdumper i en del av borettsalget.

 

Sesong for uteaktiviteter / naboen din

 

Husk at ved grilling må du se etter at du ikke røyklegger din egen nabo sin uteplass. Det anbefales ikke å bruke kullgrill, men elektrisk og gass bør foretrekkes.

 

Grøntavfall

 

Vi har tilbud til alle beboere om at grøntavfall som legges i hengeren ved garasjeanlegget i EM vei blir kjørt til godkjent mottak på Haraldrud Gjenvinning på Økern. Det som beboerne må sørge for er at det kun brukes klare søppelsekker. De bør heller ikke brukes dobbeltknute på sekker og poser, da disse må tømmes på Haraldrud. Det er også sånn at kun grøntavfall skal legges i hengeren. Ikke plastpotter, matrialer og jord og stein.

 

Get / Telia

 

Telia har nå gjennomført noen punktgravinger i vårt borettlag og ikke funnet hva de håpet. Det var håp om å finne trekkerør for å legge nye kabler mellom hovedskap på utsiden av våre boliger. Nå må de finne alternative måter å legge inn kabler på mellom nevnte skap. Dette er de i gang med, og det avklart i løpet av forsommeren håper vi.

 

Kontortid

 

Styret vil ikke ha kontortid i juli mnd. som vanlig ellers i året. Neste kontortid blir 18 – 19 2 august 2021.

Vi vil svare på mail, kanskje ikke samme dag, men vi svarer ved første anledning.

 

 

Styret vil ønske alle våre beboere en fin sommer og god ferie

 

 

Styret

 

Hjemmeside: www.sfjeldstad.no   Mailadresse: sfjeldstad@wemail.no