24 sep 2021

Rundskriv 2021/06

Rundskriv nr. 06 / 2021

 

Telia sin oppgradering av tv / datanettverk

 

Telia har kommet med et forslag til nye tv / nettkabler inne i vårt borettslag, som styret har godkjent. Det er i hovedsak ny kabling mellom alle skap som står ved veggene i enden av våre enkelte rekker som  skal utføres. Årsaken er at det ikke er bra nok trekkerør i de gamle traseene som ligger i bakken på det eksisterende anlegget.  Løsningen som er valgt for fremføring av kabler langs rekkene er å legge den oppe under takene, for dermed å slippe graving langs alle hager og vegger hos beboerne.  Dette innebærer at det vil foregå arbeid i september og oktober med denne oppgraderingen. Det vil muligens også bli brukt lift på enkelte steder, i tillegg til gravemaskin til utførelsen. Det vil bli hamring og litt annen støy i denne perioden.                                           Det vil sannsynligvis bli sperret veier under utførelsen.  Telia kommer tilbake med tidsplan for dette.

Derfor vil det bli aktivitet ved den enkeltes bolig i nærmeste framtid, i SEPTEMBER OG  OKTOBER.

 

 Ekstraordinær generalforsamling

 

 Styret tar sikte på å gjennomføre denne i uke  47.      Dato kommer på et senere tidspunkt.   

           

 

Grøntavfall

 

 Vi har tilbud til alle beboere om at grøntavfall som legges i hengeren ved garasjeanlegget i EM vei blir kjørt til godkjent mottak på Haraldrud Gjenvinning på Økern. Det som beboerne må sørge for er at det kun brukes klare søppelsekker. Det bør heller ikke brukes dobbeltknute på sekker og poser, da disse må tømmes på Haraldrud. Det er også sånn at kun grøntavfall skal legges i hengeren. Ikke plastpotter, matrialer, jord og stein. Siste dag for tømming av hengeren blir i år 31 oktober 2021.

 

 

Bilkjøring i borettslaget

 

Styret vil atter en gang få minne beboerne på at vårt borettslag  i utgangspunktet er et bilfritt borettslag.  Vi opplever at det kjøres mye mer enn tidligere i området.  Det er særlig  budbiler av alle typer som leverer  mat,  postpakker og  pizzabiler osv, osv.  Mye av dette er unødvendig  kjøring.  

Vi har post i butikk nærmere enn noen gang ved  Rema nede i bakken.

Styret vil vurdere om vi kan få såkalte postpakkeskap om det kan avhjelpe kjøringen i området.

 

 

 

Styret