28 jun 2017

Strømavlesning garasjeplassene og HMS-skjema.

Styret minner om innlevering av skjemaene, frist 1.juli. Se for øvrig rundskriv nr. 2017/05.