17 jun 2019

Styreliste 2019-2020

               Styreliste 2019 – 2020

 

 

Ikke kast, men heng opp på et sted hvor du finner den lett

 

Styreleder Frank Olsen, Erling Michelsens vei 34B                                  Mob.tlf  951 48 081

Skader forsikring, bygn, vedlikeh/rehab, påbygninger, uteområder, Vaktmesterkompaniet

 

Nestleder Tove Hattrem, Erling Michelsens vei 12C                                 Mob.tlf  934 61 317

Økonomi/ fakturaansvarlig og hjemmesiden_______________________________________  

 

Styremedlem Else Berit Berger, Erling Michelsens vei 18E                     Mob.tlf  911 27 221

Utleie av fellesrom, kontorfunksjon / sekretær, HMS

 

Styremedlem Solvor Hansen, Trygve Nilsens vei 52D                              Mob.tlf  992 79 324

Dyrehold, miljøutvalget, uteområdet og oppsyn med bekken i TN vei

 

Styremedlem  Ryan Douglas Kristiansen, Trygve Nilsens vei 48C         Mob.tlf  966 99 223

 

Varamedlem Stein Erik Hauge, Erling Michelsens vei 16A                       Mob.tlf  913 47 091

Garasjeansvarlig TN vei, materialrommet/beis og tømming av søppelkasse

 

Varamedlem Rolf Jakobsen, Erling Michelsens vei 12F                           Mob.tlf  901 68 146

Garasjeansvarlig EM vei, materialrommet/beis, GET og tømming av søppelkasse

 

Varamedlem Petter Velo, Trygve Nilsens vei 44A                                     Mob.tlf  928 24 445

Utlån av biltilhenger, materialrommet og kjøring av hageavfall

 

Varamedlem Brynjar Bygdås, Trygve Nilsens vei 54B                            Mob.tlf  473 04 291

 

 

Styret ber om at alle henvendelser skjer før kl. 20.00, mandag-fredag.

Gjør alltid henvendelse til den som er ansvarlig for ditt spørsmål.

Det presiseres at alle skriftlige klager blir behandlet konfidensielt.

 

 

Håndverkere m.m. som borettslaget v/styret benytter;

VVS v/ rørleggermester Trond Abrahamsen                                                Mob.tlf  920 39 032

Elektriker Elwatt AS v/ Trond Øiseth                                                            Mob.tlf  900 83 821

Parkeringskontroll P-Service AS                                                                  Vakttlf    2210 1805

Låsesmed Access Lås & Nøkkel AS, 24 timers vakt                                   Vakttlf.   2282 0050

Forsikring W.R. Berkley v/ Crawford & Company / Ammra Bokhari           Tlf.          6755 2500

Husk melding til styret ved skadesaker.

 

 

Hjemmeside: www.sfjeldstad.no .  Styrets telefon: 2230 8425, epost: sfjeldstad@getmail.no

Kontorvakt første arbeidsmandag i hver måned fra kl. 18.00 til 19.00.