23 mar 2021

Telia

Etter påske vil Telia (tidligere Get) starte kartlegging av utskifting av noen kabler, og dermed noe graving på noen steder, har vi fått opplyst. Hvis noen oppdager at det graves ved husveggen / koblingsskap, så er det altså Telia som jobber. Noen vil oppleve at etter mottak av nytt modem fra Telia, så mottas en sms om at dette må aktiveres eller monteres. Dette er ikke nødvendig å gjøre før alt er oppgradert ute. Deretter vil det foregå oppkobling inne i boenhetene, som skal utføres av Teliatekniker, og skal ikke utføres av beboer. Alle kostnader i denne forbindelse ligger i vår oppgraderingsavtale. Korte nedetider kan forekomme på nett/TV-tilgang når oppkobling foregår ute. Om noen mister sitt signal i denne perioden, så kan styret kontaktes for hjelp/rettledning.