9 mai 2020

Tider for henvendelser til styret

Alle henvendelser til styret skal gjøres innen kl. 20.00, mandag-fredag.

Gjør alltid henvendelse til den som er ansvarlig for ditt spørsmål, ref. styrelisten.