15 okt 2019

Ventilasjon

Ventilasjon av våre boenheter

Styret erfarer at ved rehabilitering av våtrom så fjernes ventilasjonen ut fra våre boenheter ved at det reduseres i utluftingskanaler fra våtrom, som gjerne erstattes av en motorstyrt ventil som er i bruk når rommet er i bruk. Dette er ikke utlufting nok fra våre hus, og fukt i leiligheten blir resultatet, med påfølgende sopp og råte som et resultat over tid. Det er ikke sunt å bo i slike omgivelser. Et annet resultat av dette er at det dugger på vinduer i vinterhalvåret og man tror da det er noe feil med vinduene. Ventilasjonen er nøye utregnet ved byggingen av våre hus og den er nok ikke overdimensjonert vil vi anta. Er du i tvil ved planlegging av rehabilitering, ta kontakt med styret for veiledning.